Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student 2k516/Female/Vietnam Groups :icondesign-dum-hoi: Design-Dum-Hoi
Resource photoshop
Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 48 Deviations 3,239 Comments 26,292 Pageviews
×

Donate

AYT2k5 has started a donation pool!
449 / 500
<img src="Strawberry Cream Custom Box Background by Gasara">
H Y HY ♥ THÍCH THÌ GIVE POINTS CHO TỚ NHA CÁM ƠN ĐÃ TẶNG ♥XIN CHÀO CÁC BẠN THÂN YÊU HÁT NHẢM MỘT TÍ ♥
Ngày hôm qua có chú cướp chui ra từ trong gầm giường
Vì em mới tắm thế nên là nuy chạy ngay vào buồng
Và rồi chú ấy lấy luôn iphone plus màu hường
Rồi chạy đi ngay, ôi sao có điều gì không bình thường
Hình ảnh có liên quan

Hình ảnh có liên quan
- LINK FACBOOK : www.facebook.com/ayt.ayt.3551
Ôi sao, không như trong phim
Sao không sàm sỡ như em xem trên phim
Là em may mắn nhưng sao em nhói tim
Cũng tại em Lép nên thôi em lặng im

Là vì em lép lép lép không một ai yêu em
Là vì em lép lép lép không một ai thương em
Là vì em lép lép lép, không một ai mê em
Là vì em lép lép lép, nên không một ai chờ em

Màn hình LCD hay gọi luôn là đứa hai lưng
Chẳng may chết đuối sẽ nhanh chìm hơn Ngọc Trinh, Bà Tưng
Giờ em chỉ mong có thêm một ít đồi núi trập trùng
Chẳng cần to đâu, chỉ mong vậy thôi để em đủ dùng

Người yêu cũ bỏ em, vì em lép nên anh bỏ em
Nhà anh nhiều tv rồi nên, không cần màn hình siêu phẳng là em

Hình ảnh có liên quan

You must be logged in to donate.

Comments


Add a Comment:
 
:iconaneurysmguy:
AneurysmGuy Featured By Owner Jul 16, 2017  Hobbyist General Artist
Happy Birthday! Super Fantastic Golden Platter Cake 3D 
Reply
:iconxandimus:
XandImus Featured By Owner Jul 15, 2017   General Artist
happy :cake: birthday!
Reply
:icontranhalinh:
tranhalinh Featured By Owner Jul 7, 2017
Mần nhé
Reply
:iconphtruongyen102:
Phtruongyen102 Featured By Owner May 31, 2017  Student Interface Designer
- Mần nhé cậu <3
Reply
:iconhotaruu2101:
hotaruu2101 Featured By Owner May 22, 2017  Student Interface Designer
- watch back ?
Reply
:iconrinminamiwa:
RinMinamiwa Featured By Owner Apr 27, 2017
- tao ghé mày nè hí hí 
- nhớ tao hong :v
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Apr 2, 2017
Qua AYT =)
Reply
:iconkarmaxnagisa:
KarmaxNagisa Featured By Owner Feb 1, 2017  Student Interface Designer
- Tao qua 
- Dạo này khỏe hum mày
Reply
:iconmarynoymayxinh:
marynoymayxinh Featured By Owner Jan 29, 2017  Student Interface Designer
. Mần quen nhé <3 
Reply
:iconsingeryanne:
SingeryAnne Featured By Owner Jan 22, 2017  Student Digital Artist
- Thăm :33
- Dạo này khỏe hok? <3
Reply
Add a Comment: